Sytuacje kryzysowe – gdzie szukać wsparcia?

Gdzie szukać pomocy?

Telefony zaufania

Poradnie internetowe

Żródło:www.ore.edu.pl