MOL WWW – Biblioteka on-line

Mol Optivum logo

MOL WWW jest narzędziem służącym do publikacji w Internecie elektronicznego katalogu biblioteki skomputeryzowanej za pomocą systemu MOL Optimum.

Oprócz podstawowych, typowych dla internetowych katalogów bibliotecznych funkcji: przeglądania katalogu i wyszukiwania złożonego, MOL WWW oferuje możliwości spersonalizowanego dostępu do zbiorów poprzez profil użytkownika. Zalogowani użytkownicy mogą tą drogą mogą m.in. składać zamówienia na konkretne pozycje dostępne do wypożyczenia. Wśród funkcji systemu czytelnicy znajdą również zestawienia, czyli miejsce, w którym biblioteka publikuje informacje o zbiorach bibliotecznych dotyczących aktualnych, interesujących czytelników zagadnień.

Zapraszamy do korzystania!

MOL WWW