Wnioski

Wniosek zdającego o zdawanie egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb Podanie o duplikat legitymacji szkolnej, (wersja PDF) Wpłata kwoty 9zł za duplikat legitymacji szkolnejDzielnicowe Biuro FinansówOświaty Bielany …

więcej...

WF

Informacja od lekarza o zdolności do aktywnego uczestnictwa w zajęciach WF Prośba o zwolnienie z obecności na zajęciach WF – niepełnoletni Prośba o zwolnienie z obecności na zajęciach WF – …

więcej...

Zgody

Formularz zgody niepełnoletniego ucznia Liceum Formularz zgody pełnoletniego ucznia Liceum Zgody dotyczące nauki – uczeń pełnoletni Zgody dotyczące nauki – uczeń niepełnoletni Klauzula informacyjna dla uczniów-rodziców-opiekunów Do przeglądania materiałów potrzebny …

więcej...