Memoriał Urszuli Marciniak

Już 28 marca w naszym Liceum odbędzie się Memoriał Urszuli Marciniak. To otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek mające na celu upamiętnienie i kontynuowanie dzieła Urszuli Marciniak – szerzenia i popularyzowania logicznego myślenia oraz podnoszenia poziomu kultury matematycznej.

W roku 2020 Memoriał rozgrywany będzie także we Wrocławiu i w Poznaniu.

Do zawodów można się przygotować, rozwiązując m.in. zadania z zeszytów i stron internetowych wydawnictwa Logi, które założyła Urszula Marciniak .

-> O Urszuli Marciniak

-> Regulamin

-> Rejestracja

-> Przebieg i harmonogram zawodów

-> Kontakt: memorial@josemarti.pl