KFAS – 14 marzec 2020 r.

Kulturalny Festiwal Artystyczny Sobieskiego ul. Czerniakowska 128

Festiwal artystyczny