Finaliści IV Memoriału Urszuli Marciniak

Progi kwalifikacyjne do finału:

 • kategoria MŁODZIK (klasy 4-6 SP) – 15 pkt
 • kategoria JUNIOR (klasy 7-8 SP i klasy 1. szkoły średniej po SP) – 16 pkt
 • kategoria SENIOR (klasy 1-3 szkoły średnie po gimnazjum) – 19 pkt
 • kategoria DOROŚLI – 20 pkt

Do finału we wszystkich kategoriach weszli zawodnicy, którzy osiągnęli próg kwalifikacyjny.

Lista szkół, których uczniowie zakwalifikowali się do Finału:

Kategoria MŁODZIK:

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Warszawie (13 osób)
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku (7 osób)
 • Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego  w Warszawie (7 osób)
 • Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach (6 osób)
 • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie (3 osoby)
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Bystrym (3 osoby)
 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego (1 osoba)
 • Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie (1 osoba)
 • Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błoniu (1 osoba)
 • Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana w Warszawie (1 osoba)
 • Szkoła Podstawowa nr 247 w Warszawie (1 osoba)

Kategoria JUNIOR:

 • XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie (10 osób)
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie (5 osób)
 • CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie (3 osoby)
 • Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego  w Warszawie (3 osoby)
 • Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach (3 osoby)
 • Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie (2 osoby)
 • XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí (2 osoby)
 • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie (2 osoby)
 • CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie (2 osoby)
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Warszawie (1 osoba)
 • Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie (1 osoba)
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku (1 osoba)
 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego (1 osoba)
 • XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie (1 osoba)
 • XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Warszawie (1 osoba)
 • Technikum Łączności im. prof. dr inż. Janusza Groszkowskiego w Zespole Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie (1 osoba)

Kategoria SENIOR:

 • XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie (22 osoby)
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie (8 osób)
 • XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí (4 osoby)
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku (4 osoby)
 • XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Warszawie (3 osoby)
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie (3 osoby)
 • Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim (1 osoba)
 • Liceum im. Marii Konopnickiej w Legionowie (1 osoba)