Boiska liceum nieczynne do 24 maja 2020 r.

Przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.410 ze zm.) szkoły są zamknięte do 24 maja 2020 r.

W związku z powyższym – aby zapewnić bezpieczeństwo – boiska szkolne XXII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí nie będą udostępniane do czasu jego otwarcia.

Dyrektor szkoły