Memoriał Urszuli Marciniak

UWAGA – finał Memoriału przełożony na 30-31 V 2020!

-> FINAŁ

W tym roku w naszym Liceum odbędzie się Memoriał Urszuli Marciniak. To otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek mające na celu upamiętnienie i kontynuowanie dzieła Urszuli Marciniak – szerzenia i popularyzowania logicznego myślenia oraz podnoszenia poziomu kultury matematycznej.

W roku 2020 Memoriał rozgrywany będzie także we Wrocławiu i w Poznaniu.

Do zawodów można się przygotować, rozwiązując m.in. zadania z zeszytów i stron internetowych wydawnictwa Logi, które założyła Urszula Marciniak .

-> O Urszuli Marciniak

-> Regulamin

-> Przebieg i harmonogram zawodów

-> Lista finalistów

-> Zadania eliminacyjne i finałowe z poprzednich zawodów w latach: 2017, 2018, 2019.

-> Kontakt: memorial@josemarti.pl