Memoriał Urszuli Marciniak

Urszula Marciniak - Logi

W tym roku Nasze Liceum było organizatorem IV Memoriału Urszuli Marciniak.

To otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek mające na celu upamiętnienie i kontynuowanie dzieła Urszuli Marciniak – szerzenia i popularyzowania logicznego myślenia oraz podnoszenia poziomu kultury matematycznej.

IV MUM rozegrany został także we Wrocławiu i w Poznaniu.

Do zawodów można się przygotować, rozwiązując m.in. zadania z zeszytów i stron internetowych wydawnictwa Logi, które założyła Urszula Marciniak .

-> O Urszuli Marciniak

-> Regulamin

-> Przebieg i harmonogram zawodów.

-> FINAŁ IV MUM

> SPONSORZY:

-> Zadania eliminacyjne i finałowe z poprzednich zawodów w latach: 2017, 2018, 2019.

-> Kontakt: memorial@josemarti.pl