Szczegóły procedury organizacji pracy szkoły od 1 września 2020 r.

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí w Warszawie

Szczegóły procedury organizacji pracy szkoły od 1 września 2020 r.

 1. Organizacja pracy szkoły
 2. Uczniowie będą wchodzić do szkoły i wychodzić z niej trzema wyjściami: dotychczasowym (głównym), z dziedzińca (patio), przy sali gimnastycznej.
 3. Szkoła wyposażona jest w trzy (3) bezdotykowe termometry. Pracownik szkoły może dokonać pomiaru temperatury około 10 uczniów w ciągu minuty. Sprawdzenie wszystkich zajęłoby minimum godzinę 15 minut. Codziennie temperatura przychodzących uczniów będzie sprawdzana wyrywkowo.
 4. Unika się gromadzenia większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
 5. Największym kłopotem jest szatnia. Szafki są wąskie i przestrzenie między rzędami niewielkie;
 6. Póki można, niech uczniowie zabierają ubrania do sal lekcyjnych;
 7. Nie muszą zmieniać obuwia.
 8. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
 9. Póki jest dobra pogoda (wrzesień-październik) okna w salach lekcyjnych powinny być stale otwarte. Jeśli z jakichś przyczyn trzeba będzie je zamknąć, należy otworzyć drzwi na korytarz;
 10. W miesiącach jesienno-zimowych obowiązkowo powinna być włączona wentylacja sal.
 11. Obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek/przyłbic przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w przestrzeniach ogólnodostępnych (biblioteka, sekretariat, korytarze, schody, szatnia itd.).

Uzasadnienie: Wszyscy wracają bezpośrednio z wakacji. Jeśli przywieźli ze sobą wirusa, to dzięki maseczkom/przyłbicom ograniczymy skutki – tylko kwarantanna części uczniów (nauczanie hybrydowe – wariant B) i powrót do stacjonarnej nauki (wariant A), a nie potwierdzenie choroby i przejście na tryb nauki zdalnej całej szkoły (wariant C).

 • Uczniowie mogą mieć własne środki do dezynfekcji rąk i korzystać z nich (szczególnie alergicy).
 • Biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę sal lekcyjnych (19 pełnowymiarowych) względem liczby oddziałów (25), nieuniknione jest przemieszczanie się klas między salami lekcyjnymi i skrzydłami budynku szkolnego.
 • Wąskie korytarze uniemożliwiają w praktyce zachowanie dystansu zalecanego podczas pandemii. Konieczne jest noszenie maseczek/przyłbic i częste mycie lub dezynfekowanie rąk;
 • Przerwy uczniowie spędzają w salach lekcyjnych. Wychodzą tylko, kiedy muszą zmienić miejsce nauki;
 • Uczniowie mogą wychodzić do toalety podczas lekcji;
 • Jeśli nauczyciel prowadzi dwugodzinny blok lekcji, powinien zarządzać przerwy o nietypowych godzinach, co ograniczy kontakty między uczniami różnych klas.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku czy torbie.
 • Uczniowie nie powinni wymieniać się książkami i zeszytami, podawać sobie telefonów komórkowych itp.
 • Wyłączone jest źródełko wody pitnej. Nie ma w tym roku szkolnym barku i nie będzie dostaw od firm kateringowych.
 • Uczniowie przynoszą ze sobą wodę/napoje i przygotowane w domu posiłki;
 • Dopuszcza się możliwość spożywania posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny;
 • Uczniowie powinni korzystać z pojemników i sztućców wielokrotnego użytku, które umyją w domu po powrocie ze szkoły;
 • Należy dopilnować właściwego segregowania zużytych jednorazowych pojemników i sztućców w salach lekcyjnych (bez szukania śmietników na korytarzach).
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.
 • Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach, uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece.
 • Korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i gabinetu stomatologicznego możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach w porozumieniu z odpowiednio:
 • pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania,
 • świadczeniodawcą usług stomatologicznych,

zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.