Pomoc psychologiczna

W Przychodni SPZZLO Warszawa – Żoliborz przy ul. Żeromskiego 13 rozpoczyna działalność Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny, w ramach którego działa Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży.

Ośrodek udziela świadczeń w zakresie porad psychologicznych, diagnostycznych, sesji psychoterapii (indywidualnej, rodzinnej, grupowej), sesji wsparcia psychospołecznego, wizyt domowych/środowiskowych – bez skierowania.

Oferta ośrodka skierowana jest dla dzieci i młodzieży, nie wymagających interwencji psychiatry, a które w szczególności: borykają się z problemami zachowania, emocjonalnymi, spotykają się z licznymi sytuacjami kryzysowymi, problemami komunikacyjnymi z rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami, doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, odżywiania, psychosomatycznych, padły ofiarą przemocy.

Zapisy do Poradni (bez skierowania) pod  nr tel. 225615777

stopdepresji.pl