Ubezpieczenie

Polisa ma formę imienną, wobec czego możecie Państwo dokonać zapisu do ubezpieczenia dobrowolnie, z wykorzystaniem platformy on-line Allianz, poprzez niżej dedykowany link przystąpienia:

https://nnwdlaszkoly.pl/standard/truKcH

Po skopiowaniu linka do przeglądarki internetowej i wejściu na stronę, należy wybrać jeden z przygotowanych zakresów ubezpieczenia, uzupełnić dane ubezpieczanego ucznia oraz dokonać płatności składki za wybrany pakiet (on-line z wykorzystaniem bezpiecznych systemów płatności internetowych).

Następnie, na wskazany podczas zapisu adres e-mail, zostanie wysłany do Państwa indywidualny certyfikat ubezpieczenia, potwierdzający ochronę.

Czas na zapis do polisy wynosi maksymalnie 50 dni licząc od początku okresu ubezpieczenia tj. od dnia 01/09/2020r. do 20/10/2020r.

Polisa działa 24 godziny na dobę na terenie całego świata, w zakresie uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego.

Pozostałe świadczenia, jak np. koszty leczenia powstałe po wypadku, zasiłek szpitalny w wyniku NW oraz usługi assistance, realizowane są pod warunkiem wystąpienia zdarzenia na terytorium Polski.

Polisa strefaNNW Allianz działa także podczas wycieczek szkolnych, które mogłyby być realizowane przez placówkę oświatową na terenie Polski.

Wszelkie sporty uprawiane przez ubezpieczonych (poza zawodowym/zarobkowym), tak w placówce oświatowej jak i poza nią np. kluby sportowe, zajęcia sks, treningi w życiu prywatnym czy uczęszczanie do klasy sportowej, pozostają w zakresie ubezpieczenia, w kontekście związku przyczynowo-skutkowego  ze szkodą.

Nie ma znaczenia przy tym rodzaj uprawianej dyscypliny sportowej.

W module kosztów leczenia powstałych w wyniku wypadku zawiera się m.in. świadczenie rehabilitacji pourazowej w trybie ambulatoryjnym.

Jest ono realizowane do limitu wskazanego w pakiecie, natomiast wyodrębnione dodatkowo świadczenie rehabilitacji w pakiecie Max (w przypadku wyboru tego pakietu), powiększa dostępną usługę o dodatkowe 2 000 złotych.

Składka za ubezpieczenie jest kwotą roczną, płatną jednorazowo.