Ośrodek Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dzieci i Młodzieży

ul. Saska 61

Centrala tel. 22 617 30 01 do 04 Rejestracja Ogólna tel. 22 617 67 33
tel. 22 617 67 07

w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia  świadczy bezpłatne usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne. Pomagamy dzieciom i młodzieży w zakresie trudności zachowania, obniżonego nastroju, problemów społecznych, rozwiązujemy problemy w środowisku, a także inne problemy psychologiczne. Przyjmujemy pacjentów do 21 roku życia(maksymalnie uczących się w szkołach ponadpodstawowych).