29 stycznia 2021 roku – zakończenie 1. półrocza 2020/2021

Uchwałą nr 24/2020 Rady Pedagogicznej XXII LO z OD im. José Martí w Warszawie z dnia 16 grudnia 2020 r. Rada Pedagogiczna uchwaliła dodanie w § 18 ust. 3 Statutu XXII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí w Warszawie po pierwszym zdaniu zdania o brzmieniu:

„Jeśli pierwszy piątek po 10 stycznia danego roku wypada w okresie ferii zimowych, to pierwsze półrocze kończy się w drugi piątek po zakończeniu tych ferii.”

Oznacza to, że pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/2021 kończy się 29 stycznia 2021 roku.