Pożegnanie

Z głębokim żalem informujemy o śmierci w dniu 24 maja 2021 r. naszego ucznia Łukasza Krzyta.

Pogrążeni w smutku uczniowie, nauczyciele i pracownicy

XXII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí w Warszawie