Odbiór świadectw maturalnych

Należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość oraz długopis. Prosimy o zachowanie zasad dystansu społecznego: zachowania bezpiecznej odległości społecznej, dezynfekcji rąk, założenia maseczki zakrywającej nos i usta. Prosimy o zwrot kluczy do …

więcej...

Stypendia SAPERE AUSO

SAPERE AUSO, szczegóły wraz z kontaktem bezpośrednim: https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/stypendia/23167-stypendia-mst-warszawy-sapere-auso-na-rok-szkolny-20212022 Wnioski, podobnie jak w ubiegłym roku można wypełniać w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS): www.um.warszawa.pl/stypendia 

więcej...