W okolicznościowym rankingu XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí zajęło 21 miejsce.

30 lat temu „Perspektywy” ogłosiły pierwszy Ranking Liceów Warszawskich, który dał początek serii profesjonalnych rankingów edukacyjnych oceniających co roku licea i technika.