Test poziomujący z języka angielskiego

Dnia 1 września 2021 roku
po uroczystości rozpoczęcia roku
szkolnego uczniowie klas pierwszych
będą pisać test poziomujący
z języka angielskiego.

Obecność na teście wszystkich uczniów
klas pierwszych obowiązkowa.