Ogłoszenie

DYREKTOR XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
REFERENTA DS. ADMINISTRACYJNYCH

Szczegółowe ogłoszenie znajduje się w zakładce BIP. Termin składania dokumentów upływa dnia 26 lipca 2021 roku do godziny 16:00.

BIP