Kandydaci

Progi punktowe

Kandydaci, którzy w systemie rekrutacji zostali zakwalifikowani do przyjęcia do XXII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti i chcą tę wolę potwierdzić

w dniach 17 – 20 sierpnia 2021 w godzinach 8.00 – 14.00 dostarczają do szkoły:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

– oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

– wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata – DOCX – PDF – dokumenty prosimy przynosić w koszulkach

Wybór zajęć WF

– 2 zdjęcia podpisane na odwrocie

Kandydaci, którzy nie ubiegali się wcześniej o przyjęcie do XXII LO dołączają do podania kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia i wynikach egzaminu ósmoklasisty.