Mazowiecki program stypendialny.

Informujemy, że 2 września 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna
nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza
inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2021/2022.
Aby wziąć w nim udział należy założyć konto i zarejestrować wniosek o przyznanie stypendium na stronie pod
adresem https://stypendia.oeiizk.waw.pl/ w terminie od 2 do 9 września 2021 r.
Następnie dokumenty należy wydrukować, podpisać i przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie w terminie do 21 września 2021 r. (decyduje data wpływu).