Zmiana terminu klasyfikacji śródrocznej i dnia otwartego dla rodziców

Jose Marti Art

Wystawienie ocen śródrocznych 21.01.2022 r. (piątek)

Dzień otwarty dla rodziców 26.01.2022 r. (środa) godz. 15:00-17:00

Koniec pierwszego półrocza 28.01.2022 r. (piątek)