Test poziomujący dla dla uczniów klas pierwszych

Dnia 1 września 2022 roku po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie klas pierwszych
będą pisać test poziomujący z języka angielskiego.

Obecność na teście wszystkich uczniów  klas pierwszych jest obowiązkowa.