Kondolencje

Z przykrością informujemy, że zmarł Pan Wincenty Łaźniczka.

Dyrektor, który kierował najdłużej XXII Liceum Ogólnokształcącym

im. José Martí, od 1967 do 1985 roku.

Czuwał nad przeniesieniem szkoły z budynku przy ulicy S. Żeromskiego 22/28 do nowego gmachu przy ulicy L. Staffa 111.

Jego zasługą było zorganizowanie nauki w klasopracowniach.

Dzięki Jego staraniom w naszym liceum – jako pierwszym w Warszawie  – rozpoczęła się nauka języka hiszpańskiego.

Dyrektor Łaźniczka zadbał o to, aby liceum utrzymywało kontakty kulturalne ze szkołami na Kubie, w Hiszpanii, w b. Czechosłowacji.

Młodzież liceum wielokrotnie brała udział w wymianie międzynarodowej.

Składamy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim.

Pogrzeb odbędzie się 18 stycznia o godz. 15.00 na Cmentarzu Północnym (kaplica A).