UWAGA KANDYDACI!

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną przez system, z użyciem podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego.

Wydrukowane i podpisane wnioski można składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00.

Skany wniosków przysłane pocztą elektroniczną NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.