Rekrutacja

Od 15 maja od godziny 8.00 do 29 maja do godziny 15.00 kandydaci logują się do systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji

(warszawa.edu.com.pl) i dokonują wyboru oddziałów, a następnie składają wnioski, jak również  dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów – wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, poprzez system, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Wydrukowane i podpisane wnioski można również składać w sekretariacie szkoły w dni robocze w godzinach 9.30-13.00 (29 maja do 15.00).

Skany wniosków wysłane do szkoły drogą mailową NIE BĘDĄ rozpatrywane.