Przyjęci kandydaci

Jose Marti Art

UWAGA!
dotyczy uczniów, którzy w wyniku rekrutacji
dostali się do Liceum José Martí

od 19 do 24 lipca do godz. 15:00 należy potwierdzić wolę przyjęcia poprzez złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Dodatkowo należy złożyć:

  1. Wypełniony i podpisany kwestionariusz kandydata
  2. Zgodę na wgranie usług związanych z przejazdami środkami publicznego transportu zbiorowego na e-legitymacji szkolnej
  3. Zdjęcie do legitymacji szkolnej w wersji elektronicznej. Zdjęcie wysyłamy na adres legitymacja@josemarti.pl W tytule: imię, nazwisko i klasa.

W dniach 23 – 25 września 2024 r. planowany jest wyjazd integracyjny dla wszystkich klas pierwszych.

więcej informacji o rekrutacji