Odbiór świadectw maturalnych

odbędzie się 9 lipca 2024 r. od godziny 9:00

w sekretariacie XXII LO.