Deklaracja dostępności

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-10-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  2. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  3. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  4. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  5. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
  6. Brak wersji czytanej – lektora
  7. Brak wersji językowej.

Może się także zdarzyć sytuacja, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skorzystano także z dostępnego narzędzia do oceny strony: http://checkers.wtkollen.se/en/pagecheck2.0/?uuid=0e8f990a-f499-479c-861…

Wynik testu na dzień 19.01.2023: 91.69%

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna
Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Staffa 111 na tyłach Ratusza Bielany. Do budynku prowadzi wejście bezpośrednio z ulicy. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w okolicy Ratusza Bielany. Zatrzymują się na nich autobusy linii: 103, 110, 112, 116, 197, 210, 303. Dojście z przystanków chodnikiem.

Wejście do budynku i strefa obsługi interesantów

Dojście piesze do budynku jest równe, bez nachylenia, a chodnik wąski. Wejście do XXII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí znajduje się na środku frontu budynku. Jest wyposażone w podjazd. Drugie wejście od strony sali gimnastycznej również posiada podjazd.

Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się portiernia. Należy wpisać dane osobowe tj. imię i nazwisko oraz cel wizyty do księgi wejść. Petenci obsługiwani są wyłącznie w sekretariacie szkoły mieszczącym się na parterze w stronie zachodniej. Posiadamy pętle indukcyjną oraz dostęp do tłumacza języka migowego.

Budynek nie posiada udogodnień komunikacyjnych dla osób poruszających się na wózkach. Brak wind czy pochylni. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.