Oferta edukacyjna

Terminy sprawdzianu kompetencji z języka hiszpańskiego dla kandydatów do klasy 1H:

– 2 czerwca 2022, godzina 15.00

– 28 czerwca 2022, godzina 10.00 – przeznaczony wyłącznie dla kandydatów, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie.

– 5 sierpnia 2022. godz. 10:00 – termin dla kandydatów, którzy wybiorą klasę 1H dopiero w rekrutacji uzupełniającej.

Harmonogram działań kandydata

Prezentacja

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Zakres materiału na sprawdzian kompetencji językowych

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2022/2023 (kuratorium.waw.pl)

Od 16 maja można składać wnioski o przyjęcie do naszej szkoły. Wszystkie dokumenty prosimy przynosić w koszulkach

Zachęcamy do składania wniosków w elektronicznym systemie rekrutacyjnym. Jest to najszybszy i najbezpieczniejszy sposób.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres rekrutacja@josemarti.pl