Aktualności

UWAGA KANDYDACI!

WOLNE MIEJSCA W KLASACH

1Ah – 1

1An – 2

1Cn – 1

1Dh – 3

1Dn – 1

1F – 1

1H – 5

Kandydaci zainteresowani udziałem w rekrutacji uzupełniającej składają wyłącznie osobiście w szkole wniosek o przyjęcie w rekrutacji (dostępny poniżej) oraz – o ile XXII LO im. Jose Marti nie było ich szkołą pierwszego wyboru – kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Podanie o przeniesienie do innej klasy (w przypadku dysponowania wolnymi miejscami)

Podanie o przyjęcie do XXII LO (w przypadku dysponowania wolnymi miejscami)

Kandydaci do klasy 1H, którzy nie przystępowali wcześniej do sprawdzianu kompetencji z j. hiszpańskiego w żadnej ze szkół, przystępują do sprawdzianu w dniu 4 sierpnia o godz. 10.00.

Dyżury komisji rekrutacyjnej:

31 lipca – 9.00-12.00

1 sierpnia – 9.00-12.00

2 sierpnia – 12.00-15.00

UWAGA KANDYDACI!

Kwestionariusz kandydata – PDFWORD

Link do wyboru zajęć na WF

Podanie o przeniesienie do innej klasy (w przypadku dysponowania wolnymi miejscami)

Podanie o przyjęcie do XXII LO (w przypadku dysponowania wolnymi miejscami)

Od 23 czerwca do 12 lipca kandydaci składają wyłącznie w szkole
pierwszego wyboru kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dokumenty muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły
podstawowej i należy je składać osobiście.

W dniach 21-26 lipca kandydaci zakwalifikowani do XXII LO im. Jose Marti składają następujące dokumenty:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

– kwestionariusz osobowy (dostępny poniżej w formie pliku), podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych;

– dwa zdjęcia legitymacyjne, podpisane na odwrocie;

– kserokopię aktu urodzenia.

Dokumenty prosimy składać w koszulkach.

Niezłożenie dokumentów we wspomnianym terminie skutkuje skreśleniem z listy przyjętych do szkoły!

Dyżury komisji rekrutacyjnej:

21.07 – 12.00-15.00

24.07 – 25.07 – 9.00-12.00

26.07 – 12.00-15.00W tym terminie można również wprowadzić zmiany we wniosku, osoby
zainteresowane mogą się zgłosić osobiście w podanych godzinach lub
wysłać maila na adres rekrutacja@josemarti.pl, podając imię i nazwisko
kandydata oraz numer systemowy.

Wszelkie wątpliwości proszę kierować na adres rekrutacja@josemarti.pl

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Harmonogram działań kandydata

Prezentacja

Filmik promujący

Głos José

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2023/2024 (kuratorium.waw.pl)

Terminy sprawdzianu kompetencji językowej:

1 czerwca 2023 r. godz. 14:00 (czw) – 1. termin,

26 czerwca 2023 r. godz. 10:00 (pon) – 2. termin tylko dla kandydatów, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie!

4 sierpnia 2023 r. godz. 10:00 (pt) – termin w rekrutacji uzupełniającej.

Sprawdzian (poziom A1/A2) odbędzie się w poniższych szkołach:

XXII LO z OD im. José Martí,

XXXIV LO z OD im. Miguela de Cervantesa,

XLVI LO z OD im. Stefana Czarnieckiego,

CLVIII LO z OD im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej.  

Kandydaci przystępują do sprawdzianu w tym liceum, którego oddział dwujęzyczny umieścili najwyżej na liście swoich preferencji!

Dokumenty prosimy przynosić w koszulce.

 Uwaga !
  
  
 Test poziomujący
 dla uczniów klas  pierwszych
  
  
 Dnia 4 września 2023 roku
 po uroczystości rozpoczęcia  roku
 szkolnego uczniowie klas pierwszych
 będą pisać test poziomujący
 z języka angielskiego.
  
  
 Obecność na teście wszystkich uczniów
  klas pierwszych obowiązkowa.