Oferta edukacyjna

Kwestionariusz kandydata – DOCX PDF – dokumenty prosimy przynosić w koszulkach

Link z kodu QR do wyboru zajęć WF

Osoby, które chcą złożyć wniosek i świadectwo w szkole proszone są o zachowanie zaleceń epidemicznych:

wejście na teren szkoły pojedyńczo w maseczce i rękawiczkach.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego (klasa 1H) MUSZĄ złożyć wniosek do 22 czerwca 2020 r.

Informujemy, że został zmieniony próg zaliczeniowy sprawdzianu z języka hiszpańskiego obowiązującego do klasy 1H. Aktualnie próg ten wynosi 5%.

Egzamin z języka hiszpańskiego do klasy dwujęzycznej odbędzie się 29 czerwca o godz. 9:00

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego (klasa 1H) MUSZĄ złożyć wniosek do 22 czerwca 2020 r.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Zakres materiału sprawdzian kompetencji językowych

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej

Informacja Biura Edukacji

Internat żeński przy Zespole Szkół Gastronomicznych z siedzibą – ul. Poznańska 6/8