Oferta edukacyjna

W okolicznościowym rankingu XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí zajęło 21 miejsce.

Od 17 maja można składać wnioski o przyjęcie do naszej szkoły.

Wszystkie dokumenty prosimy przynosić w koszulkach

Zachęcamy do składania wniosków w elektronicznym systemie rekrutacyjnym. Jest to najszybszy i najbezpieczniejszy sposób.

Wnioski można także przesyłać na adres: rekrutacja@josemarti.pl
Na ten adres można kierować też wszystkie pytania.

Papierowe wnioski można składać w szkolnym sekretariacie w godzinach 8-14. Zostaną one rozpatrzone w ciągu kilku dni od dnia złożenia.

Sprawdzian kompetencji językowych z języka hiszpańskiego do oddziału dwujęzycznego 1H. odbędzie się:

Kwestionariusz kandydata – DOCX PDFdokumenty prosimy przynosić w koszulkach

Wybór zajęć WF

2 czerwca 2021 r. godz. 14:00 – 1. termin

29 czerwca 2021 r. godz. 10:00 – 2. termin tylko dla kandydatów, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie!

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Zakres materiału sprawdzian kompetencji językowych

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej

Minimalne wymagania językowe dla klas z kontynuacją nauki języka:

Informacja Biura Edukacji

Internat Koedukacyjny ZSG w Warszawie /rekrutacja 2021 – 2022r. ULOTKA , PLAKAT

Internat Archutowski Warszawa

Ramówka + punkty dla klas