Oferta edukacyjna

Kwestionariusz kandydata – DOCX PDF – dokumenty prosimy przynosić w koszulkach

Egzamin z języka hiszpańskiego do klasy dwujęzycznej odbędzie się 29 czerwca o godz. 9:00

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego (klasa 1H) MUSZĄ złożyć wniosek do 22 czerwca 2020 r.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Zakres materiału sprawdzian kompetencji językowych

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej

Informacja Biura Edukacji

Internat żeński przy Zespole Szkół Gastronomicznych z siedzibą – ul. Poznańska 6/8