Strajk … i co dalej?

Jose Marti Art

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie i Absolwenci! My, strajkujący nauczyciele XXII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí, wbrew temu, co głosi rząd, jesteśmy wrażliwi na los i dobro naszych uczniów.

W związku z faktem, iż zgodnie z polskim prawem strajk może dotyczyć tylko postulatów płacowych, weszliśmy w spór zbiorowy z pracodawcą. Strajk jednak jest pretekstem do postawienia pytań o przyszłość edukacji, jest próbą walki o konieczną zmianę w oświacie. Chcielibyśmy, by kształcenie odbywało się na miarę XXI wieku, w nieprzepełnionych klasach i szkołach, w komfortowych warunkach dla ucznia i nauczyciela. Musimy także mieć czas na rozwiązywanie problemów, z którymi zwracają się do nas nasi wychowankowie. Oprócz wykonywania codziennych zadań dydaktycznych, pełnimy również role pedagogów, wychowawców i mediatorów. Potrzebujemy zatem czasu nie tylko na przygotowanie ciekawych materiałów dostosowanych do różnorodnych potrzeb naszych uczniów, ale również na samokształcenie i doskonalenie zawodowe w różnych obszarach. Są to równie ważne powody, dla których podjęliśmy strajk.

W poczuciu odpowiedzialności za przyszłość naszych uczniów zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu klasyfikacji końcowej klas maturalnych. Tę trudną decyzję podjęliśmy mimo ignorowania przez stronę rządową potrzeb i postulatów dotyczących oświaty oraz wobec faktu wprowadzania przez rząd doraźnych rozwiązań prawnych. Według nas, jedynie nauczyciel uczący danego ucznia ma prawo i kompetencje do podjęcia decyzji o jego ocenie rocznej. Nie możemy pozwolić na to, aby przypadkowe osoby dokonywały klasyfikacji i decydowały o przyszłości naszych uczniów. Nie oznaczało to jednak odstąpienia od strajku.

Dziękujemy za okazywane wsparcie płynące zarówno ze strony Rodziców, jak i Uczniów.

Liczymy na Państwa zrozumienie.

Strajkujący nauczyciele XXII LO im. José Martí