Matura – ID. szkoły 146504-1210I

Matura 2021

Uczniowie klas trzecich muszą złożyć deklarację wstępną przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 w sekretariacie szkoły do 30 września 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z prezentacją dotyczącą matury 2021.

Informacje na temat egzaminu maturalnego na stronie CKE www.cke.gov.pl

Absolwenci z ubiegłych lat planujący przystąpić do matury w maju 2020 r.
Wszystkie informacje na temat matury oraz druki deklaracji maturalnej znajdują się na stronie OKE oraz CKE

Absolwent, który ukończył LO do roku szkolnego 2020/2021 włącznie i chce poprawić wyniki matury lub zdawać dodatkowy przedmiot nie musi składać deklaracji wstępnej. Deklaracje należy złożyć do 7.02.2021 r.

Materiały na polski

Do przeglądania materiałów potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader.