Matura – ID. szkoły 146504-1210I

Matura 2020

Absolwenci, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły w celu podpisania deklaracji ostatecznej.
Procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego można przeczytać na stronie: www.oke.waw.pl oraz informacje na temat egzaminu maturalnego na stronie CKE www.cke.edu.pl

Absolwenci z ubiegłych lat planujący przystąpić do matury w maju 2020 r.
Wszystkie informacje na temat matury oraz druki deklaracji maturalnej znajdują się na stronie OKE oraz CKE

Absolwent, który ukończył LO do roku szkolnego 2018/2019 włącznie i chce poprawić wyniki matury lub zdawać dodatkowy przedmiot nie musi składać deklaracji wstępnej. Deklaracje należy złożyć do 7.02.2020

Materiały na polski

Do przeglądania materiałów potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader.