Memoriał Urszuli Marciniak – Rejestracja

Rejestracja została już zakończona. Koordynatorzy szkolni i osoby indywidualne otrzymają wiadomość dotyczącą przebiegu eliminacji.

Rejestracja dla uczniów odbywała się przez Koordynatora szkolnego (nauczyciela organizującego etap eliminacji). W trybie rejestracji przekazywana była informacja o kategoriach wiekowych, w których uczniowie będą brać udział w Memoriale.

Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

Zgoda na przetwarzanie danych dla osoby pełnoletniej i niepełnoletniej.