Memoriał Urszuli Marciniak – Rejestracja

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Memoriale Urszuli Marciniak odbywa się poprzez wypełnienie formularza. Rejestracja możliwa jest do 3 marca 2020 r.

Rejestracja dla uczniów odbywa się przez Koordynatora szkolnego (nauczyciela organizującego etap eliminacji). W trybie rejestracji przekazywana jest informacja o kategoriach wiekowych, w których uczniowie będą brać udział w Memoriale, nie podaje się liczby uczniów.

Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.