Wnioski

Wniosek zdającego o zdawanie egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb Podanie o duplikat legitymacji szkolnej, (wersja PDF) Wpłata kwoty 9zł za duplikat legitymacji szkolnejDzielnicowe Biuro FinansówOświaty Bielany …

więcej...

WF

Informacja od lekarza o zdolności do aktywnego uczestnictwa w zajęciach WF Prośba o zwolnienie z obecności na zajęciach WF – niepełnoletni Prośba o zwolnienie z obecności na zajęciach WF – …

więcej...

Zgody

Formularz zgody niepełnoletniego ucznia Liceum Formularz zgody pełnoletniego ucznia Liceum Zgody dotyczące nauki – uczeń pełnoletni Zgody dotyczące nauki – uczeń niepełnoletni Klauzula informacyjna dla uczniów-rodziców-opiekunów Do przeglądania materiałów potrzebny …

więcej...

Wycieczki

1. Regulamin organizacji wycieczek, wyjść i imprez2. Załączniki :– nr 1 – Karta wycieczki– nr 2 – Karta wyjścia– nr 3a – Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów w sprawach: udziału …

więcej...

Dokumenty BHP

Instrukcja Bezpieczństwa Pożarowego Plan ewakuacji osób z budynku XXII LO Ewakuacja podczas przerwy Zasady ewakuacji obowiązujące uczniów Drogi ewakuacji z terenu szkoły Drogi ewakuacji – sala gimnastyczna Drogi ewakuacji – …

więcej...