Lista zgłoszonych szkół

 • Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku
 • Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach
 • CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
 • Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Warszawie
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Warszawie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej
 • Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 w Warszawie
 • XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie
 • XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí
 • Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. Juliana Filipowicza w Otwocku
 • Zespół Szkół nr 10 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Bystrym
 • Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie
 • XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Warszawie
 • LII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa Nr 369 w Warszawie
 • Liceum im. Marii Konopnickiej w Legionowie 
 • Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego  w Warszawie
 • SP 246 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana w Warszawie
 • Zespół Szkół nr 27 w Warszawie
 • XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie
 • Technikum Łączności im. prof. dr inż. Janusza Groszkowskiego w Zespole Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie
 • Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błoniu
 • Szkoła Podstawowa nr 80 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 247 w Warszawie
 • CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Biadolinach Szlacheckich
 • Szkoła Podstawowa nr 97 w Krakowie
 • Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa im. Partyzantów w Lipnikach