Wnioski

Do przeglądania materiałów potrzebny jest program Microsoft Office lub zgodny , a w przypadku pdf –  Adobe Acrobat Reader.