Inspektor ochrony danych

INFORMACJE O WYZNACZENIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), uprzejmie Państwa informujemy, że w XXII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Marti w Warszawie, zwanym dalej „Liceum” został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych sprawuje Pan Sebastian Zubowicz

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania przez Liceum Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw z tym związanych:
• drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iodo@dbfobielany.waw.pl
lub
• listownie przesyłając korespondencję na adres Liceum: ul. Leopolda Staffa 111, 01-884 Warszawa