Grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły Zbigniew Ślęzakowski

Wicedyrektor szkoły Katarzyna Ferszt, Grażyna Kwiatkowska

Język polski           Język angielski
 Aneta Chodowiec         Monika Bayer-Berry
 Alina Gromadka          Barbara Bidzińska 
 Agnieszka Kucharczyk       Małgorzata Kafarowska   
 Aneta Marczewska         Aleksandra Kotulska  
 Agnieszka Sawa          Monika Olizarowicz-Strygner          
 Zbigniew Ślęzakowski       Agnieszka Rosa 
                 Anna Studniarek 
                 Anna Szewczyk 
Język niemiecki         Język hiszpański
 Krystyna Szymczak        Agnieszka Bywalec  
                 Aleksandra Błaszkiewicz-Wolska
                 Rebeca Lema Martinez 
                 Zuzanna Mędrzycka 
                 David Vargas Vargas 
                 Sandra Zaleska  
                 
Historia             Wiedza o społeczeństwie, 
 Arkadiusz Majewski        Joanna Kura
 Mariusz Nawrocki         Arkadiusz Majewski 
 Łukasz Popielarski        Mariusz Nawrocki
 Agnieszka Żuberek        Agnieszka Żuberek 
Matematyka            Wychowanie fizyczne
 Krystyna Fałda          Marek Krawczyk
 Renata Gołębiowska        Michał Łoniewski
 Grażyna Kwiatkowska       Kamila Staniszewska
 Katarzyna Łazuga-Podgajna    Andrzej Stefanek
 Urszula Modzelewska       Monika Wołkow
 Monika Ormaniec         Grażyna Zajkowska
 Konrad Rawski          Małgorzata Zalewska     
 Izabela Śliwińska
  
                  
Kultura Hiszpanii        Literatura hiszpańska
 Jesus Garcia Bonilla       Rebeca Lema Martinez 
Fizyka              Biologia
 Krzysztof Jaskułowski      Izabela Bem
 Renata Smolarkiewicz      Joanna Bernat 
                 Adrianna Grąbczewska 
Informatyka           Chemia
 Kamil Kawęcki          Katarzyna Ferszt
 Konrad Rawski          Aleksandra Miązek
 Sofiia Sokolova         Beata Ostrowska          
                                  
                  
Religia             Geografia
 Justyna Mulawa          Agata Fijałkowska 
                 Danuta Gańska-Wissuwa
Historia i teraźniejszość    Psycholog
 Joanna Kura           Anna Iwańczuk
 Arkadiusz Majewski
 Mariusz Nawrocki 
 Agnieszka Żuberek
                 
Podstawy przedsiębiorczości,BIZ Edukacja dla bezpieczeństwa
 Joanna Kura           Andrzej Stefanek

Pedagodzy            Pedagog specjalny
 Ewa Piwoni            Małgorzata Kucharska-Szydelska
 Lucyna Roch           

Plastyka             Biblioteka 
 Anna Wachaczyk          Anna Koc 
                 Grażyna Zagórska