Grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły Zbigniew Ślęzakowski

Wicedyrektor szkoły Katarzyna Ferszt, Grażyna Kwiatkowska

Język polski           Język angielski
 Aneta Chodowiec         Barbara Bidzińska
 Elżbieta Gaczyńska        Małgorzata Kafarowska
 Agnieszka Kucharczyk       Dawid Migacz
 Aneta Marczewska         Monika Olizarowicz-Strygner
 Agnieszka Sawa          Krzysztof Rogucki
 Anna Suska-Rydz         Agnieszka Rosa
 Zbigniew Ślęzakowski       Anna Studniarek
                 Anna Szewczyk
Język niemiecki         Język hiszpański
 Karolina Rudzik         Monika Adamus
 Krystyna Szymczak        Rebeca Lema Martinez
                 Zuzanna Mędrzycka
                 Waldemar Kiendziński
                 David Vargas Vargas
                 Sandra Zaleska
                 Monika Zwierzyńska-Pióro
Historia             Wiedza o społeczeństwie
 Arkadiusz Majewski        Joanna Kura
 Mateusz Sędłak          Arkadiusz Majewski
 Agnieszka Żuberek        Agnieszka Żuberek
Matematyka            Wychowanie fizyczne
 Renata Gołębiowska        Marek Krawczyk
 Krystyna Fałda          Michał Łoniewski
 Grażyna Kwiatkowska       Kamila Staniszewska
 Barbara Maciejewska       Andrzej Stefanek
 Urszula Modzelewska       Monika Wołkow
 Agnieszka Potiopa        Grażyna Zajkowska
 Monika Powęska          Małgorzata Zalewska     
 Rafał Stężycki
 Izabela Śliwińska                 
Kultura Hiszpanii        Literatura hiszpańska
 Maria Rita Monzon Holgado    Rebeca Lema Martinez 
Fizyka              Biologia
 Renata Smolarkiewicz       Joanna Bernat
                 Adrianna Grąbczewska
                 Anna Palińska
Informatyka           Chemia
 Kamil Kawęcki          Małgorzata Bonińska
 Agnieszka Potiopa        Katarzyna Ferszt
                 Jadwiga Płoszajska
                 Rafał Stężycki 
                 Małgorzata Włoczewska
Religia             Geografia
 Justyna Mulawa          Danuta Gańska-Wissuwa
                 Agata Fijałkowska
Podstawy przedsiębiorczości   Edukacja dla bezpieczeństwa
 Joanna Kura           Andrzej Stefanek

Pedagodzy            Biblioteka
 Ewa Piwoni            Anna Koc
 Lucyna Roch           Grażyna Zagórska

Historia i społeczeństwo     Plastyka
 Arkadiusz Majewski        Anna Wachaczyk
 Agnieszka Żuberek