Grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły Zbigniew Ślęzakowski

Wicedyrektor szkoły Katarzyna Ferszt, Grażyna Kwiatkowska

Język polski           Język angielski
 Aneta Chodowiec         Barbara Bidzińska
 Agnieszka Kucharczyk       Małgorzata Kafarowska
 Aneta Marczewska         Aleksandra Kotulska
 Agnieszka Sawa          Monika Olizarowicz-Strygner 
 Anna Suska-Rydz         Krzysztof Rogucki 
 Zbigniew Ślęzakowski       Agnieszka Rosa 
                 Anna Studniarek 
                 Anna Szewczyk 
Język niemiecki         Język hiszpański
 Krystyna Szymczak        Agnieszka Bywalec  
 Piotr Żurawski         Aleksandra Błaszkiewicz-Wolska
                 Rebeca Lema Martinez 
                 Zuzanna Mędrzycka 
                 David Vargas Vargas 
                 Sandra Zaleska  
                 
Historia             Wiedza o społeczeństwie
 Arkadiusz Majewski        Joanna Kura
 Mariusz Nawrocki         Arkadiusz Majewski 
 Łukasz Popielarski        Mariusz Nawrocki
 Agnieszka Żuberek        Agnieszka Żuberek 
Matematyka            Wychowanie fizyczne
 Krystyna Fałda          Marek Krawczyk
 Renata Gołębiowska        Michał Łoniewski
 Grażyna Kwiatkowska       Kamila Staniszewska
 Katarzyna Łazuga-Podgajna    Andrzej Stefanek
 Urszula Modzelewska       Monika Wołkow
 Monika Ormaniec         Grażyna Zajkowska
 Rafał Stężycki          Małgorzata Zalewska     
 Izabela Śliwińska
 Jolanta Zawalska  
                  
Kultura Hiszpanii        Literatura hiszpańska
 Khalid el Laham Marcos      Rebeca Lema Martinez 
Fizyka              Biologia
 Krzysztof Jaskułowski      Izabela Bem
 Renata Smolarkiewicz      Joanna Bernat 
                 Adrianna Grąbczewska 
Informatyka           Chemia
 Kamil Kawęcki          Katarzyna Ferszt
 Sofiia Sokolova         Maciej Nowak
                 Leszek Sęktas
                 Rafał Stężycki                 
                 Sebastian Szymczak  
Religia             Geografia
 Justyna Mulawa          Danuta Gańska-Wissuwa
                 Agata Fijałkowska
Historia i teraźniejszość    Psycholog
 Joanna Kura           Anna Iwańczuk
 Arkadiusz Majewski
 Mariusz Nawrocki 
 Agnieszka Żuberek
                 
Podstawy przedsiębiorczości   Edukacja dla bezpieczeństwa
 Joanna Kura           Andrzej Stefanek

Pedagodzy            Pedagog specjalny
 Ewa Piwoni            Małgorzata Kucharska-Szydelska
 Lucyna Roch           

Plastyka             Biblioteka 
 Anna Wachaczyk          Anna Koc 
                 Grażyna Zagórska