Grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły Zbigniew Ślęzakowski

Wicedyrektor szkoły Katarzyna Ferszt, Grażyna Kwiatkowska

Język polski           Język angielski
 Aneta Chodowiec         Radosław Butor
 Elżbieta Gaczyńska        Małgorzata Kafarowska
 Barbara Jankowska        Monika Olizarowicz-Strygner
 Agnieszka Kucharczyk       Krzysztof Rogucki
 Agnieszka Sawa          Agnieszka Rosa
 Anna Suska-Rydz         Anna Studniarek
 Zbigniew Ślęzakowski       Anna Szewczyk
Język niemiecki         Język hiszpański
 Karolina Rudzik         Monika Adamus
 Krystyna Szymczak        Rebeca Lema Martinez
                 Zuzanna Mędrzycka
                 Waldemar Kiendziński
                 David Vargas Vargas
                 Sandra Zaleska
                 Monika Zwierzyńska-Pióro
Historia             Wiedza o społeczeństwie
 Ewa Lenard            Joanna Kura
 Arkadiusz Majewski        Arkadiusz Majewski
 Krzysztof Niwiński        Krzysztof Niwiński
 Agnieszka Żuberek        Agnieszka Żuberek
Matematyka            Wychowanie fizyczne
 Renata Gołębiowska        Marek Krawczyk
 Krystyna Fałda          Michał Łoniewski
 Grażyna Kwiatkowska       Kamila Staniszewska
 Urszula Modzelewska       Andrzej Stefanek
 Monika Powęska          Ireneusz Topoliński
 Izabela Śliwińska        Monika Wołkow
                 Grażyna Zajkowska     
                 Małgorzata Zalewska 
Wiedza o kulturze        Kultura Hiszpanii
 Barbara Jankowska        Maria Rita Monzon Holgado 
Fizyka              Biologia
 Renata Smolarkiewicz       Adrianna Grąbczewska
 Zofia Wójcik-Parol        Anna Palińska
Informatyka           Chemia
 Agnieszka Potiopa        Katarzyna Ferszt
 Monika Powęska          Jadwiga Płoszajska
                 Rafał Stężycki
Religia             Geografia
 ks. Michał Lubowicki       Danuta Gańska-Wissuwa
 Justyna Mulawa          Agata Marczak-Fijałkowska
Podstawy przedsiębiorczości   Edukacja dla bezpieczeństwa
 Joanna Kura           Ireneusz Topoliński

Pedagodzy            Biblioteka
 Ewa Piwoni            Anna Koc
 Lucyna Roch           Grażyna Zagórska

Historia i społeczeństwo     Plastyka
 Arkadiusz Majewski        Anna Wachaczyk
 Ewa Lenard
 Agnieszka Żuberek