Grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły Zbigniew Ślęzakowski

Wicedyrektor szkoły Katarzyna Ferszt, Grażyna Kwiatkowska

Język polski           Język angielski
 Aneta Chodowiec         Barbara Bidzińska
 Elżbieta Gaczyńska        Małgorzata Kafarowska
 Agnieszka Kucharczyk       Monika Olizarowicz-Strygner 
 Aneta Marczewska         Krzysztof Rogucki 
 Agnieszka Sawa          Agnieszka Rosa 
 Anna Suska-Rydz         Anna Studniarek 
 Zbigniew Ślęzakowski       Anna Szewczyk 
                 
Język niemiecki         Język hiszpański
 Karolina Rudzik         Monika Adamus
 Krystyna Szymczak        Rebeca Lema Martinez
                 Zuzanna Mędrzycka
                 Waldemar Kiendziński
                 David Vargas Vargas
                 Sandra Zaleska
                 Monika Zwierzyńska-Pióro
Historia             Wiedza o społeczeństwie
 Arkadiusz Majewski        Joanna Kura
 Łukasz Popielarski        Arkadiusz Majewski
 Agnieszka Żuberek        Agnieszka Żuberek
Matematyka            Wychowanie fizyczne
 Renata Gołębiowska        Marek Krawczyk
 Krystyna Fałda          Michał Łoniewski
 Grażyna Kwiatkowska       Kamila Staniszewska
 Urszula Modzelewska       Andrzej Stefanek
 Agnieszka Potiopa        Monika Wołkow
 Monika Powęska          Grażyna Zajkowska
 Rafał Stężycki          Małgorzata Zalewska     
 Izabela Śliwińska 
                  
Kultura Hiszpanii        Literatura hiszpańska
 Maria Rita Monzon Holgado    Rebeca Lema Martinez 
Fizyka              Biologia
 Krzysztof Jaskułowski      Joanna Bernat
 Renata Smolarkiewicz      Adrianna Grąbczewska
Informatyka           Chemia
 Kamil Kawęcki          Małgorzata Bonińska
 Agnieszka Potiopa        Katarzyna Ferszt
                 Rafał Stężycki 
                  
Religia             Geografia
 Justyna Mulawa          Danuta Gańska-Wissuwa
                 Agata Fijałkowska
Podstawy przedsiębiorczości   Edukacja dla bezpieczeństwa
 Joanna Kura           Andrzej Stefanek

Pedagodzy            Biblioteka
 Ewa Piwoni            Anna Koc
 Lucyna Roch           Grażyna Zagórska

Plastyka
 Anna Wachaczyk