Zasady Przedmiotowego Oceniania

ZPO – język polski

ZPO – język angielski

ZPO – język hiszpański

ZPO – język hiszpański dwujęzyczny

ZPO – język niemiecki

ZPO – historia, wos i podstawy przedsiębiorczości

ZPO – geografia, biologia, chemia i fizyka

ZPO – matematyka

ZPO – informatyka

ZPO – wychowanie fizyczne

ZPO – edukacja dla bezpieczeństwa

ZPO – religia

ZPO – plastyka

Do przeglądania materiałów potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader.