Layout

WF

Informacja od lekarza o zdolności do aktywnego uczestnictwa w zajęciach WF Prośba o zwolnienie z obecności na zajęciach WF – niepełnoletni Prośba o zwolnienie z obecności na zajęciach WF – …

więcej...

Zgody

Formularz zgody niepełnoletniego ucznia Liceum Formularz zgody pełnoletniego ucznia Liceum Zgody dotyczące nauki – uczeń pełnoletni Zgody dotyczące nauki – uczeń niepełnoletni Klauzula informacyjna dla uczniów-rodziców-opiekunów Do przeglądania materiałów potrzebny …

więcej...

Znani absolwenci

Jerzy Flisak (matura 1949) – polski rysownik, ilustrator, autor plakatów, scenograf. Był autorem wielu plakatów filmowych. Zajmował się również scenografią i filmem animowanym. Współpracował ze Studiem Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Redaktor graficznym tygodnika …

więcej...

Wycieczki

1. Regulamin organizacji wycieczek, wyjść i imprez2. Załączniki :– nr 1 – Karta wycieczki– nr 2 – Karta wyjścia– nr 3a – Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów w sprawach: udziału …

więcej...