Współpraca naszego liceum z Wojskową Akademią Techniczną

WAT herb

Dnia 3 czerwca 2019 r. XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Marti nawiązało współpracę z Wojskową Akademią Techniczną. Porozumienie podpisali dr hab. inż. Ma-rzena Tykarska, prorektor ds. studenckich, oraz Zbigniew Ślęzakowski, dyrektor liceum.

Wojskowa Akademia Techniczna obejmuje patronatem naukowym naszą szkołę. Uczelnia przed-stawiła ofertę osiemdziesięciu wykładów i praktycznych warsztatów przygotowaną przez sześć wy-działów. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach praktycznych prowadzonych w nowoczesnych laboratoriach pod okiem doświadczonych wykładowców. Przedstawiciele liceum: Zbigniew Ślęzakowski Katarzyna Ferszt i Grażyna Kwiatkowska odwiedzili laboratoria Wydziału Nowych Technologii i Chemii oraz Wydziału Elektroniki.