Rekrutacja

Wnioski o przyjęcie do szkoły można składać w siedzibie szkoły w godz. 8-13 lub przesłać skan

 na adres: rekrutacja@josemarti.pl

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej poprzez profil zaufany EPUAP.

Osoby, które chcą złożyć wniosek w szkole proszone są o zachowanie zaleceń epidemicznych:

wejście na teren szkoły pojedynczo w maseczce i rękawiczkach.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego (klasa 1H) MUSZĄ złożyć wniosek do 22 czerwca 2020 r.

Więcej informacji