Rekrutacja [AKTUALIZACJA 19.08]

Rekrutacja- sylwetki trzech uczniów

1A 1B1C1D1E1H (PDF)

LISTY PRZYJĘTYCH (7z)

Informacja o wolnych miejscach:

Klasa 1A – 3

Klasa 1D – 1

Klasa 1E – 2

Klasa 1H – 10

Oddział Najniższa liczba punktów
(1A) [O] ang-mat-fiz (ang-niem*) 155.7
(1B) [O] hiszp-mat-geogr (hisz*-ang) 159.2
(1C) [O] ang-biol-chem (ang-hisz*) 161.75
(1D) [O] mat-biol-chem (ang-hisz*) 156.95
(1E) [O] pol-hist-wos (ang-hisz*) 152.1
(1H) [D] hiszp-pol-geogr (hisz-ang) 68.38
  1. – oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
  2. – oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  3. – dwie fotografie, każda podpisana z tyłu imieniem i nazwiskiem;
  4. – kwestionariusz osobowy, dostępny na stronie szkoły lub w sekretariacie;
  5. – oryginały innych zaświadczeń uwzględnionych w procesie rekrutacji.

Dokumenty prosimy składać w koszulkach.

Kwestionariusz: PDF , DOCX

Link z kodu QR do wyboru zajęć WF

Niezłożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia w podanym terminie powoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.

Informujemy jednocześnie, że na tym etapie rekrutacji nie ma możliwości składania dokumentów drogą elektroniczną.

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do XXII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí, mogą złożyć podanie o przyjęcie do szkoły (wzór dostępny na stronie szkoły lub w sekretariacie) w terminie do czwartku, 20 sierpnia, do godziny 12.00. Wydrukowane i podpisane podanie może zostać również wysłane jako skan na adres rekrutacja@josemarti.pl. Podania otrzymane po podanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek o przyjęcie: PDF , DOCX

Kandydaci, którzy dotychczas nie zarejestrowali się na stronie warszawa.edu.com.pl, dołączają do wniosku kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia, otrzymają telefoniczną informację na ten temat.