V Memoriał Urszuli Marciniak

Urszula Marciniak - Logi

W 2021 roku Nasze Liceum będzie organizatorem V Memoriału Urszuli Marciniak w Warszawie.