V Memoriał Urszuli Marciniak

Urszula Marciniak - Logi

Nasze Liceum jest organizatorem Memoriału Urszuli Marciniak w Warszawie.
To otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek mające na celu upamiętnienie i kontynuowanie dzieła Urszuli Marciniak – szerzenia i popularyzowania logicznego myślenia oraz podnoszenia poziomu kultury matematycznej.

V MUM rozegrany zostanie także we Wrocławiu.

Do zawodów można się przygotować, rozwiązując m.in. zadania z zeszytów i stron internetowych wydawnictwa Logi, które założyła Urszula Marciniak .