Konsultacje psychologiczne

Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 10 będzie udzielała  konsultacji uczniom i rodzicom  w  następujących terminach:

1. 28.10.2022 

2. 25.11.2022

3. 16.12.2022

4. 27.01.2023

Konsultacje będą odbywały się na terenie szkoły w pokoju nr 44,  godz. 10 – 12.