III WARSZAWSKI KONKURS NA OPOWIADANIE SCIENCE FICTION INSPIROWANE TWÓRCZOŚCIĄ STANISŁAWA LEMA

Opowiadania zostały ocenione przez  jury w składzie:

Zbigniew Ślęzakowski (przewodniczący)– dyrektor XXII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí,

Aneta Chodowiec – nauczycielka języka polskiego w XXII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí,

Anna Studniarek – nauczycielka języka angielskiego w XXII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí.

Wyniki konkursu:

I miejsce

Tobiasz Duda,  XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie

II miejsce

Lena Stopczyk, XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí w Warszawie

III miejsce

Anna Oszczyk,  XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Zwycięzcom gratulujemy! Dziękujemy za udział w konkursie wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w rywalizacji w następnym roku szkolnym.