UWAGA KANDYDACI!

WOLNE MIEJSCA W KLASACH

1Ah – 1

1An – 2

1Cn – 1

1Dh – 3

1Dn – 1

1F – 1

1H – 5

Kandydaci zainteresowani udziałem w rekrutacji uzupełniającej składają wyłącznie osobiście w szkole wniosek o przyjęcie w rekrutacji (dostępny poniżej) oraz – o ile XXII LO im. Jose Marti nie było ich szkołą pierwszego wyboru – kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Podanie o przeniesienie do innej klasy (w przypadku dysponowania wolnymi miejscami)

Podanie o przyjęcie do XXII LO (w przypadku dysponowania wolnymi miejscami)

Kandydaci do klasy 1H, którzy nie przystępowali wcześniej do sprawdzianu kompetencji z j. hiszpańskiego w żadnej ze szkół, przystępują do sprawdzianu w dniu 4 sierpnia o godz. 10.00.

Dyżury komisji rekrutacyjnej:

31 lipca – 9.00-12.00

1 sierpnia – 9.00-12.00

2 sierpnia – 12.00-15.00