„Defibrylatory dla Bielan. Ratujemy życie”

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zrealizował projekt w ramach budżetu obywatelskiego w 2023 r. pod nazwą „Defibrylatory dla Bielan. Ratujemy życie”. Projekt ten (Nr ESOG: 706) zakładał umieszczenie defibrylatorów AED z trybem pediatrycznym na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w wybranych placówkach oświatowych.

Nasza szkoła zgłosiła chęć udziału w tym projekcie i pod koniec grudnia 2023 r. defibrylator został oznaczony tablicą informacyjną i zamontowany na ścianie frontowej budynku liceum tuż przy wejściu.

Mam nadzieję, że nigdy nikt z nas nie znajdzie się w sytuacji konieczności użycia urządzenia (bardzo łatwego w obsłudze). Jednak dzięki niemu będziemy na nią przygotowani.