Zadania i Formularze – Finał V MUM

Zadania do poszczególnych rund/etapów będą pojawiały się o kolejnych pełnych godzinach

Zasady rozwiązywania zadań finałowych: http://wydawnictwologi.pl/MUM5/zasady-fin.pdf

W razie problemów z pobraniem zadań są one też na stronie Wydawnictwa: http://wydawnictwologi.pl/MUM5/start.html

Finał – Runda 1

Finał – Runda 2

Finał – Runda 3 – rozpoczyna się o godzinie 11:00