Stypendia szkolne/zasiłki szkolne

Informujemy, że zmienione zostały zasady udzielania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.Najważniejsze zmiany to :
1.Rodzice lub pełnoletni uczniowie wnioski o stypendium składają w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ucznia a nie jak dotychczas w szkole.
2.Katalog wydatków możliwych do finansowania w ramach stypendium również uległ zmianie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura Edukacji (w zakładce ,,Dla ucznia i rodzica-,,Pomoc socjalna dla uczniów).